Spill på grusbanene

Hjem » Banebooking » Spill på grusbanene

Fra mai til september er det åpent for spill utendørs. Les nedenfor om våre regler for grusbanene. Alle timer må bookes i bookingsystemet før spill på utebanene. Booking av utebanene er gratis for alle medlemmer.

NB! Viktig at vi skraper ut ujevnheter og trokker til huller som oppstår etter spilling. Hvis alle tar seg tid til dette etter endt spill vil vi ha fine grusbaner som holder hele sesongen!

Nøkkel

Kontakt daglig leder eller kom innom i hallen under betjent tid for nøkkel til utebanene (300 kr kontant depositum)

Regler for å spille

 • I utgangspunktet er spill kun for klubbens medlemmer. Klubbens medlemmer kan fra tid til annen ha med en gjest. (For hyppig spill på banene kreves medlemskap.)
 • Det er ikke tillatt å booke timer for andre. Timer skal bookes for seg selv/eget spill. Dette er for å lette kontrollen med at kun medlemmer spiller.
 • Når klubben åpner for at ikke-medlemmer kan booke utebaner i Matchi mot betaling, kan også ikke-medlemmer spille på banen.
 • Andre enn klubbens trenere kan ikke ha pro-timer på utebanene. Unntak krever avtale med daglig leder, noe som normalt vil forutsette vederlag til HTK. (Dette gjelder også inne).
 • Før spill skal timen bookes i vårt bookingsystem. Du kan kun booke 5 timer om gangen. Hvis du allerede har booket en time, men ikke kan møte opp, må timen avbestilles så raskt som mulig.
 • Banen skal forlates etter 60 minutter inkl. vanning, kosting og rengjøring av linjer. Dette gjelder både ved single- og doublespill.
 • På anlegget skal det kun benyttes tennissko.
 • Hvis banen er tørr, skal den vannes før bruk.
 • Banen skal alltid kostes og linjer skal rengjøres etter spill.
 • Etterlat ikke drikkeflasker, tomme ballrør eller andre gjenstander på banen. Bidra til å holde anlegget ryddig og pent.
 • Det forventes sportslig og hyggelig oppførsel på banene. Unngå banning, hyling, racketkasting o.l. 
 • Styret og trenerteamet har rett til å disponere anlegget ved turneringer, lagkamper, kurs, dugnader, vanning etc.