Ny nedstengning av voksenaktivitet i Holmen Tennishall

Hjem » Klubben » Ny nedstengning av voksenaktivitet i Holmen Tennishall

Ny nedstengning av voksenaktivitet i Holmen Tennishall fra i dag den 25. januar kl. 15.00

De nye nasjonale tiltakene stopper all organisert idrettsaktivitet for voksne over 20 år inntil videre. Trening for barn og unge under 20 år tillates og fortsetter som tidligere, så tennisskolen fortsetter til samme tider som forrige uke for alle under 20 år.

Dette medfører at vi må utsette/avlyse all tennisskole virksomhet for voksne over 20 år. Det er heller ikke lov å spille på faste timer eller å booke baner for egen trening for aldersgruppen over 20 år, da det også defineres som organisert trening.

Dette er forskriftsfestet:
https://www.regjeringen.no/contentassets/3c6b985ca93a4bb0a50025cf8f22d18f/vedtatte-endringer-av-covid-19-forskriften-forsterkede-tiltak-i-randsonekommuner.pdf

Vi håper dette vil endre seg til neste uke, slik at voksne igjen kan spille tennis i Holmen Tennishall.

Hilsen
Styret og daglig leder i Holmen Tennisklubb