Del   
 Klubben Nyheter
april 23, 2020

Avstemming skjer skriftlig pr. epost som angitt i innkallingens punkt 2: Send en epost til de der angitte e-postadresser refererer til saksnummeret i innkallingen og skriv om du er for eller mot forslagene. Det kan også angis om man generelt er for alle forslagene. Mer presist kan man angi:

Sak 2 – Innkalling og saksliste godkjennes/godkjennes ikke (med begrunnelse)

Sak 7 – Styrets innstilling til medlemskontingent godkjennes/godkjennes ikke (med begrunnelse)

Sak 8 – Budsjett vedtas/vedtas ikke (med begrunnelse)

Sak 11 – Valgkomiteens innstilling godkjennes/godkjennes ikke (med begrunnelse)

Kommentarer til øvrige sakser refereres med saksnummer først.

Vi har lagt ut på hjemmesiden oppdaterte lover for HTK i tråd med de oppdaterte lovene for Idrettsstyret. Disse er bindende for klubben, og er formelt implementert ved styrevedtak. Endringer HTK tidligere har fått godkjent står ved lag og er i vedlegget markert med korrekturtegn.

E-posten skal sendes til ti@advhi.no med kopi til omo@aomo.no og astrid.sjoflot@gmail.com

Med vennlig hilsen

Styret

Vedlegg

Årsmøte Holmen Tennis 2020

Resultater, noter og budsjett

2019 uavhengig revisors beretning

Kontrollkomiteens beretning 2019

Lov for Holmen Tennisklubb

Sponsorer
Title goes here
Title goes here
Title goes here
Title goes here
Title goes here
Title goes here
Title goes here
Title goes here
Title goes here
Title goes here
Title goes here
Title goes here
Title goes here
Title goes here
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta de seneste nyhetene, tilbuden og informasjonen fra Holmen Tennisklubb.