Korona restriksjoner fra 15 november 2020

lørdag 14 november, 2020
Korona restriksjoner fra 15 november 2020

Styret i Holmen Tennisklubb har 14.11.2020 besluttet følgende justerte regler for bruk av tennishallen etter nedenstående skjerpede restriksjoner fra Asker kommune.

 • Tennisskolen fortsetter som tidligere for aldersgruppen u 20 år.
 • Hallen er åpen for booking, men kun åpent for spill for klubbens medlemmer u 20 år, enten mot hverandre eller med trener fra trenerteamet til Holmen Tennisklubb. Alle spillere må altså være medlem i Holmen Tennisklubb. Ingen voksne kan være på banen eller i hallen. Dette er basert på tillit og vi forventer at reglene blir fulgt. Misbruk vil medføre nektet adgang til hallen i en periode.
 • Barn skal kun spille med barn de omgås med ellers i uken. Det skal ikke knyttes nye kontakter pga smitterisiko.
 • Organisert trening med trenere fra trenerteamet i Holmen Tennisklubb i tidsrommet kl. 13-19 mandag-fredag går som vanlig for aldersgruppen u 20 år.
 • Foreldre får ikke oppholde seg i tennishallen når barna trener. For de minste barna på tirsdager og fredager får foreldre gjerne hjelpe dem på med innesko og siden forlate anlegget.
 • Kompensasjon for missede kurstimer for aldersgruppen over 20 år kommer vi tilbake til når vi vet hvor lenge disse restriksjonene gjelder.
 • Faste leietakere har mulighet å gå inn på Matchi og avbestille sin time og få erstatningstime slik vi praktisert tidligere.

Som mange er kjent med, vedtok Asker kommune nye skjerpede smitteverntiltak i går onsdag 11. november, for å redusere smitte og spredning av koronaviruset. Tiltakene gjelder fra fredag 13. november og til de opphører. Dette er lokale innstramminger i tillegg til de nasjonale.

For idretten betyr dette:

 • Det er ikke tillatt med organisert idrett- og fritidsaktivitet for voksne over 20 år. Unntaket gjelder der det pågår aktiviteter for toppidrett, og der det tilbys rehabilitering.
 • Det er tillatt med organisert trening og andre organiserte fritidsaktiviteter for barn og ungdom under 20 år, men ikke samlinger, kamper, turneringer og lignende.
 • Barn og ungdom under 20 år skal ikke være flere enn de pleier under aktiviteten, være samlet i andre grupper enn de pleier, eller være på et annet sted enn der de pleier å være under trening og aktivitet.
 • Foresatte har av smittevernhensyn ikke adgang inn i haller og anlegg. Heller ikke ved levering/henting av barn til aktivitet.

Hold avstand
Det viktigste nå er å holde avstand til andre. Dersom man ikke kan holde minst én meter avstand til andre skal man benytte munnbind. Dette gjelder for alle som oppholder seg innendørs i idrettslokalene, i administrative bygg, i garderober m.m. Barn under 12 år og personer som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind, er unntatt fra kravet.

Det er derimot ikke krav til munnbind når barn og unge under 20 år trener eller utøver fysisk aktivitet. Trenere/instruktører skal bruke munnbind. Dette gjelder for både utendørs- og innendørsaktiviteter.

Det er viktig at barn og unge får delta i fritidsaktiviteter. Men ut over det, bør alle i størst mulig grad holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre de kommende ukene. Syke personer skal holde seg hjemme, også ved milde luftsveissymptomer. Man kan heller ikke delta i aktivitet dersom man er i karantene.

De nye lokale tiltakene finner du på kommunens nettsider. Endringer kan skje på kort varsel, avhengig av smittesituasjonen i Asker. Vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldende retningslinjer nasjonalt og lokalt.

Vi er selvsagt lei oss for situasjonen er slik, og håper dette blir kortvarig. Ikke nøl med å ta kontakt med oss om det skulle være spørsmål.

Hilsen

Styret og daglig leder i Holmen Tennisklubb

Lukk