Årsmøte – informasjon og sakspapirer

torsdag 27 mai, 2021

Holmen Tennisklubb avholder årsmøte i klubblokalene 3. juni 2021 kl. 19:00.

Grunnet smittevernregler må vi be de som ønsker å delta på årsmøtet om å sende påmelding til: astrid.sjoflot@gmail.com innen mandag 31. mai.

Møtet avsluttes med enkel bevertning.

Dersom påmeldte overstiger forsvarlig antall eller regelverket ellers gjør dette nødvendig, blir møtet arrangert digitalt på Teams.

For effektiv gjennomføring av årsmøtet bes medlemmene lese gjennom sakspapirene på forhånd.

Vel møtt!

Vedlegg Vedlegg 10 – Notat vedr utvidelse av andre etasjeÅrsmøte HTK 2021 – informasjon og sakspapirerVedlegg 3 – Kontrollutvalgets beretning 2020Vedlegg 6 – Halvårsplan første halvår 2021Vedlegg 9 – VarslingsinstruksVedlegg 8 – Forslag til reviderte vedtekterVedlegg 7 – Forslag til ny instruks for kontrollutvalgetVedlegg 13 – Konsernregnskap for HTK og TennisskolenVedlegg 12 – Innkomne forslag fra Jørgen GrønnebergVedlegg 5 – KLUBBLEDERAVTALE signert 08.02.2021Vedlegg 4 – DRIFTSAVTALE signert 08.02.2021Vedlegg 2 – Revisors beretning for 2020Vedlegg 1.3 – Noter 2020Vedlegg 1.2 – Resultat og balanse 2020, signertVedlegg 1.1 – Årsberetning 2020, signertVedlegg 11 – Strategiplan 2021-2025
Lukk