Informasjon om korona situasjonen 12. mars 2021

fredag 12 mars, 2021
Informasjon om korona situasjonen 12. mars 2021

Det er økende smitte i samfunnet og vi anbefales på det sterkeste å forholde oss til de nasjonale smitteverntiltakene. Flere kommuner har innført lokale tiltak som er strengere enn de nasjonale (se din kommunes hjemmeside for oppdatert info).

Grunnet ovenstående anbefalinger om smitteverntiltak gjelder nedenstående restriksjoner for spill i Holmen Tennishall fra og med fredag 12. mars

  • Nasjonal anbefaling er at alle ved kryssing av kommunegrenser holder seg til de reglene som gjelder i egen kommune, hvis de er strengere. Vi forutsetter at våre medlemmer følger nasjonale anbefalinger.
  • Det innebærer f eks. at Oslo-beboere ikke kan spille i Holmen Tennishall inntil videre, enten de er medlemmer eller ikke.

Hilsen fra
Styret og daglig leder i Holmen Tennisklubb

Lukk