Styret innkaller herved til årsmøte i Holmen Tennisklubb torsdag 03.06.2021 kl. 19.00

mandag 3 mai, 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Holmen Tennisklubb. Årsmøtet avholdes torsdag 03.06.2021 kl. 19.00 i Holmen Tennishall*, med påfølgende sosialt arrangement**

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest torsdag 20. mai til: post@holmentennis.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside.

Det blir enkel servering i etterkant av møtet, de som ønsker å delta bes sende uforpliktende påmelding til: astrid.sjoflot@gmail.com

*) Dersom reglene er til hinder for fysisk møte, må det gjennomføres digitalt. Nærmere beskjed vil komme, tidspunktet blir det samme.

**) Dersom reglene er til hinder for gjennomføring av det sosiale arrangementet, vil vi skyve på dette til restriksjonene letter.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Lukk