Høst 23/24: Baner/timer Ukeoversikt

Hjem » Høst 23/24: Baner/timer Ukeoversikt

Her er oversikt over høstens tennis-skole , tildelte, faste timer, eide timer, åpne timer mm.

(Tennisskolen kurs med grupper og tider blir publisert senere direkte til deltagerne.)

Se link:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b3ZsoUvL4DJYMbmvC2x2NEXSTqmp2YGY2n9ce6-PtsU/edit#gid=480103775

Nytt av året er at det blir ca 10 timer for fri booking i kjernetid på ukedagene man-fre, kl 19 / 20.00.

Priser faste timer: Kjernetid; Kr 400.- , utenfor kjernetid Kr 200.- . Hvis du har fått tildelt fast time og allikevel ikke ønsker den må du si ifra innen søndag 13.08. kl 17.00

Det er fortsatt mulighet for faste timer på fredag kveld fra 19.00  tidlig ukedager fra 05-14 og kl 22 samt i helgene. (Vi ønsker å opprettholde nåværende frie timer i kjernetid, ukedager for ad-hoc booking for alle medlemmer.)

Med forbehold om feil eller endringer.

Mvh

Holmen Tennis