Grønt kort

Grønt kort/Kjøp og bruk

For alle som trener på konkurrensegrupper på mandager og torsdager kl 15-18 har grønt kort inkludert i treningsavgiften. Øvrige kan kjøpe grønt kort til 500 kr/sesong. Det gjelder kun spillere som er i organisert ukentlig trening med Holmen Tennisskole og representerer Holmen Tennisklubb. Det gir mulighet til å benytte ledige timer i hallen til egentrening. Pris for grønt kort: 500 kr pr sesong.

Ledige timer kan bookes via MATCHi. Med grønt kort kan man reservere grønne timer.

Regler for grønne timer

  • Det kan være et vilkårlig antall (1, 2, 3, …) spillere på banen, men alle må ha grønt kort.
  • Grønne timer er et tilbud til spillere som deltar på Holmen Tennisskole som ønsker å trene mer på egen hånd. Intensjonen med det grønne kortet er at våre juniorspillere skal spille med hverandre utenom den organiserte treningen. På grønne timer kan man nå også trene med et søsken eller forelder. Du kan IKKE benytte grønne timer til å spille med eksterne trenere eller andre spillere som ikke har grønt kort. Grønne timer kan imidlertid benyttes ved privatinstruksjon med en trener fra trenerteamet i Holmen Tennisklubb.
  • Timereservering skal skje tidligst klokken 18:00 dagen før man ønsker å spille. Kun én time kan bookes om gangen. Hvis Per og Kari ønsker å spille to timer kan ikke Per reservere den første timen og Kari den etter. Man kan derimot fortsette å spille neste time, uten å reservere, dersom det finnes ledig bane. Deretter kan ny time reserveres.
  • Grønne timer kan ikke benyttes ved større arrangementer som er, eller grenser opp til turneringer, treningssamlinger, fester eller lignende.

Grønt kort er basert på 3 prinsipper:

  1. Tillit
  2. Ansvar
  3. Respekt

En foresatt må signere GK for hvert år for å vise at man har lest og forstått regler og ansvar. Ved misbruk av GK kan Holmen Tennisklubb inndra kortet for en periode.

Hilsen Styret i Holmen Tennisklubb!

Bestill grønt kort her
Lukk