Organisasjonen

Hjem » Klubben » Organisasjonen

Styret

 • Leder Olav Marius Øyehaug (2020-2022)
 • Nestleder Leif Rune Larsen (2021-2023)
 • Medlem Axel Hveding (2021-2023)
 • Medlem Inga-Karoline Bjørge Norman (2021-2023)
 • Medlem Rebecca Taernstroem (til 2022-2024)
 • Vara

Kontrollutvalg

 • Leder Svend Arntzen (2022-2024)
 • Medlem Fredrikke von Ubisch (2021-2023)
 • Vara Åsa Kjellberg Line (2021-2023)

Valgkomité

 • Leder Gunnar Holen (2020-2022)
 • Medlem Kristin Blix-Elton (2021-2023)
 • Medlem Anders Lindqvist (2021-2023)
 • Vara Thomas Cross (2020-2022)