Viktig informasjon til alle som spiller tennis i Holmen tennishall

Hjem » Viktig informasjon til alle som spiller tennis i Holmen tennishall

Holmen Tennisklubbs byggeprosjekt med nytt treningsrom i 2. etasje starter på mandag 8. november.

Dette medfører følgene:

  • Det vil bli parkering av kraner og materialer på utsiden av kafeen.  Området må sperres av, slik at all trafikk går langs bane 2. Klatresenteret skal få adgang som vanlig.
  • Vinduet åpnes i fasade og dekkes til om natten. Det blir store betongelementer som skal inn i bygget. Senere kommer det sementbil og pumper inn betong.
  • Det vil bli åpning inne i glassvegg i 2. etg. Denne må sikres for uvedkommende.

Prosjektleder er Axel Hveding og Leif Rune Larsen.

Hilsen Styret i Holmen Tennisklubb.