Innkalling Årsmøte – 31/03/2022

fredag 11 mars, 2022

Styret innkaller herved til årsmøte
i Holmen Tennisklubb.

Årsmøtet
avholdes torsdag 31. mars 2022
kl. 19.00 i Holmen Tennishall

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret
senest torsdag 17. mars til: post@holmentennis.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for
medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside.
Det blir enkel servering i etterkant av møtet.
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret

Viktig info vedrørende årsmøte
og valg av styremedlemmer
Valgkomitéen minner alle medlemmer om at de har anledning til å foreslå
kandidater til nye styremedlemmer. Se protokoll fra 2021 over hvilke verv
som er på valg i år.

Forslag bes sendt til valgkomiteen innen lørdag 12.03.22.
Mailadresse: gh.holen@gmail.com

Lukk