Nyhetsbrev, November 2022:

Hjem » Nyhetsbrev, November 2022:

Til alle medlemmer i Holmen Tennis;

 

Det blir ekstraordinær generalforsamling i desember, se innkalling nederst i eposten.

 

Strøm:

Som kjent har prisen for strøm blitt radikalt mye høyere og dette slår voldsomt ut i kostnadene for idrettsklubber, særlig de med særlig energikrevende haller og anlegg.

Dette gjelder ikke minst for Holmen tennisklubb. Til tross for at vi har nytt energivennlig ventilasjon og lysanlegg, har strømkostnadene økt med flere hundre tusen i året. Administrasjon og styret vurderer ytterligere tiltak for energiøkonomisering som varmepumper i hallen mv.

 

DL, status og søknadsprosess:

Axel Hveding fungerer nå som DL, mens stillingen er nå også utlyst. Flere søknader har kommet inn og styret har som mål å kunne ansette ny DL ved årsskiftet.

 

Tennisskolens aktiviteter:

Det har vært stor aktivitet i tennisskolen og våre junior og seniorspillere trener bra! Her er det fra 1 time pr uke opptil 3 timer om dagen, opptil 5 dager i uken!

Holmen tennis har stilt lag og spillere i flere turneringer gjennom høsten og med gode til sterke resultater. Se også vår facebookside og instagram som blir oppdatert jevnlig: https://www.facebook.com/holmentennis og https://www.instagram.com/holmentennis/

 

Sist helg avholdt HTK Holmen Race turnering i klassen U12. 64 spillere kjempet om seieren.

Foreldre og andre tilskuere storkoste seg og det var rekordomsetning i kafeen.

Samtidig hadde vi 3 spillere (Iben Bauer Storkaas, Hugo Larsen og Alexander Murzanski)

med i Master turnering i Stavanger TK med fantastiske resultater. https://www.instagram.com/p/ClMQgEkqiwL/?utm_source=ig_web_copy_link

 

Juleavslutning:

Det nærmer seg Jul! 

Tennisskolen har juleavslutning 17. desember. Nærmere info og invitasjon følger.

 

Kurs vår 2023:

Tennisskolen legger ut sine nye kurs for vår 2023 for påmelding 21.11.22.

 

Salg i Proshop.

Det har vært rekordomsetning i Proshop i November. Det er fortsatt masse varer igjen og fantastiske tilbud. Julegaver & tennis er en sterk kombinasjon:). Kom og kjøp! 

 

Ballmaskinen er nå i orden og i full drift.

 

Kafe/kiosk:

Vi har brukt høsten til å teste ut forskjellige tilbud og løsninger for kiosken.  Fra oktober har det vært sunn og hjemmelaget meny med HTKs egen Smoothie, oppskåret, eksotiske frukter i glass og fersk toast. Dette har blitt populært! Vi jobber videre med dette og tenker oss fremover en kombinasjon av salgsautomat, selvbetjening og betjening fremover.

Målet er å ha et attraktivt tilbud som er tilpasset trafikken og kundegrunnlaget , og som samtidig er i økonomisk balanse.

 

Sponsorer: 

Vi trenger flere. Vi kan tilby eksponering i hallen, utendørs og på digitale flater. 

Kanskje noen av medlemmene har virksomhet som kan ha interesse av et samarbeid, eventuelt har forslag til  nye sponsorer? Ta kontakt med daglig leder!

  

Innkalling ekstraordinær generalforsamling:

Til medlemmene i Holmen tennis (HTK)

 

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Holmen tennisklubb 7. desember kl 18.00 

 

Agenda:

  1. Pris medlemskap:

Forslag til vedtak:

 

Styrets forslag til endrede medlemspriser vedtas av GF. Se vedlagte prisliste

 

Bakgrunn:

Etter vedtektene skal kontingenten i klubben vedtas år året før. Årsmøtet vedtok i juni 2022 å beholde i 2023 medlemsprisene som gjaldt for 2022. Årsmøtet har også vedtatt at klubben årlig skal styre mot et overskudd på 5%. På grunn av de ekstraordinære strømprisene anser styret det nødvendig å øke inntektene i klubben med ca. 10 % . Styret jobber med nye priser på baner og kurs og anser det også nødvendig å øke kontingenten som foreslått.

 

  1. Valg av varamedlem i styret.

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens forslag om å velge Astrid Sjøflot som nytt varamedlem i styret vedtas.

 

Bakgrunn:

I og med at Axel Hveding er permittert fra styret og at klubben p.t. ikke har fungerende varamedlem finner styret det fornuftig å velge inn ny varamedlem. Valgkomiteen har foreslått at Astrid Sjøflot velges inn som varamedlem i styret, og hun har sagt seg villig til dette. Astrid Sjøflot har i flere runder sittet i styret og kjenner således klubben og styrets arbeid særdeles godt. Styret stiller seg bak valgkomiteens forslag.

 

Forslag til medlemspriser for 2023

Administrasjonen, Holmen Tennisklubb