Prosjekt Holmen Tennis 22/23

NYTT TRENERTEAM OG RETNINGSLINJER

Etter årsmøtet våren 2022 gjennomfører Holmen Tennisklubb endringer i tennisskolen med effekt fra juli 2022.

 1. A) NYTT TRENERTEAM

Vår nye hovedtrener, Tiago Carvalho, blir ansvarlig for alle skole- og klubbaktiviteter og spesielt konkurransegruppen.

Marek Lukacovic blir ansvarlig for utviklingsalder, til 12 og sosial tennis.

NT vil ha fokus på voksne og sosial tennis.

Alle jobber sammen for å tilføre positiv energi og en ny måte å tilby tennis til spillere i alle aldre.

«Med entusiasme og energi skal vi jobbe hardt for å forbedre den tekniske, taktiske, fysiske og mentale utviklingen til alle spillere»

 1. B) RETNINGSLINJER FOR TENNISSKOLEN

Barnetennis er som kjent delt inn i 5 nivåer. Blått-, rødt-, oransje-, grønt- og til slutt gult nivå. Disse nivåene må ikke nødvendigvis følges i rekkefølge og tid. Det avhenger også av nivået på klassene og elevene. Målet er å skape elever på gul ball så raskt evner og motivasjon tillater det.

Holmen Tennisskole vil samarbeide med Norges Tennisforbund, men vil også søke å skape en annen ånd og et treningssystem i hele skolen.

Vi vil fokusere på et mer europeisk tennissystem, i samsvar med utviklingsplanene til tennisforbundene i noen land som anses som de beste i dag.

Vi vil søke den harmoniske veksten av det fysiske aspektet til alle barn og unge. Vi vil søke et teknisk, taktisk og mentalt nivå, basert på utvikling, solid struktur, disiplin og en morsom måte å lære tennis på.

Vi vil søke å gi alle i idretten det de ønsker av den når det gjelder individuelle og sosiale mål.

For voksne spillere vil vi søke å optimalisere det som allerede er oppnådd og heve nivået ytterligere når det gjelder de fysiske, tekniske og taktiske aspektene ved spillet.

For nye voksne gjeler det å passe de inn i det grunnleggende utdanningssystemet, tilpasset deres egne behov og begrensninger.

En konkurransegruppe vil bli organisert i henhold til tilgjengeligheten av antall utøvere som er mulig å passe inn i samme timeplan.

Alle elever på tennisskolen bør også være medlemmer av klubben. De bør søke om medlemskap først og deretter melde seg på kursene.

 1. C) TENNISSKOLEKALENDER

Tennisskolen er delt inn i to perioder:

Første periode går fra 15. august til 21. desember.

Skolen starter i uke 33, vil ha en pause i uke 40 (høstferien, hvor det arrangeres en tennisleir) og semesteret avsluttes i uke 51, 21. desember.

Andre periode går fra 3. januar til 16. juni.

Etter nyttår starter skolen i uke 1, vil ha avbrudd i uke 8 (vinterferien, hvor det arrangeres tennisleir) og avbrudd i uke 14 (påskeferie, hvor det muligens arrangeres tennisleir).

Skolen avsluttes i uke 16. Her tilbyr vi 2 uker med tennisleir etterpå.

 1. D) TENNISSKOLENS PRISER OG KURS

For hvert semester bestemmer styret prisene på de respektive kursene ved Tennisskolen. For dette semesteret vil prisene være som følger:

 • «Minitennis 1»  –  5 til 9 år (opptil 8 spillere per bane): 2700,- (1 x 55 min per uke)
 • «Minitennis 2»  –  5 til 9 år (opptil 8 spillere per bane): 4500,- (2 x 55 min per uke)
 • «Grunnleggende 1»  –  10 til 17 år (5-6 spillere per bane): 3200,- (1 x 55 min per uke)
 • «Grunnleggende 2»  –  10 til 17 år (5-6 spillere per bane): 5500,- (2 x 55 min per uke)
 • «Utvikling 1»  –  9 til 17 år (2-4 spillere per bane): 3300,- (1 x 55 min per uke)
 • «Utvikling 2»  –  9 til 17 år (2-4 spillere per bane): 6100,- (2 x 55 min per uke)
 • «Utvikling 3»  –  9 til 17 år (2-4 spillere per bane): 8900,- (3 x 55 min per uke)
 • «Konkurranse 4»  –  11 til 17 år (4 spillere per bane): 15000,- (4 x 2 timer per uke + 45 min fystrening)
 • «Konkurranse 5»  –  11 til 17 år (4 spillere per bane): 18750,- (5 x 2 timer per uke + 45 min fystrening)
 • Voksne (4 spillere per bane): 4000,- (1 x 55 min per uke)
 1. E) AKTIVITETER
 • – Det arrangeres én turnering ved slutten av hvert semester som er gratis for deltakere ved tennisskolen
 • – Kids Tennis (Red-, Orange- and Green Tour): 3.-4. september, 1.-2. oktober, 5.-6. november og 3.-4. desember
 • – Klubbmesterskap utendørs: 1.-4. september
 • – Race U14: 9.-11. september.
 • – UTR Silver/Bronze: 6.-9. oktober.
 • – Race U12: 18.-20. november.
 • – Under 10: 9.-11. desember.

 

Som tidligere år ønsker Holmen Tennisklubb å prioritere lagtennis.

 • Herrer 1. lag (2. divisjon). Kaptein: Carl-Fredrik Grunert
 •       Herrelag (4. divisjon). Kaptein: Martin G. Mikkelsen
 •       Veteran herre 1. lag (2. divisjon). Kaptein: Gunnar Holen
 •       Veteran herre 2. lag (4. divisjon). Kaptein: Espen de Lange
 •       Damer (2. divisjon) Kaptein: Augun Storkaas
 •       Veteran Dame 1. lag. Kaptein: Cecilie Attramadal

For veteranlag og konkurrerende spillere tilbyr vi følgende fellestreninger:

 • Tirsdag: Tennis kl. 10-12 (damer)
 • Onsdag: Tennis kl. 9-11 (menn)
 • Fredag: Tennis kl. 19-20 (2. lag herrer og 2. herrer veteran)
 • Lørdag: Tennis kl. 10-12 (herrer og damer)

Arrangement og aktiviteter utenfor:

 • Holmen Divisjonstennis spilles hver søndag (oppstart senere), åpent for alle. Ansvarlig: Espen de Lange

 Turneringer Planlagt i regi av HTK:

Holmen Tennisklubb vil hvert halvår publisere hvilke turneringer som skal arrangeres, både sosiale- og på NTF-konkurransenivå.

Lukk